Huurvoorwaarden voor de Sieradenbeurzen


Inschrijving voor deelname aan de beurzen geschiedt online via het maken van een account op www.sieradenbeurs.nl

Aanmeldingen voor verkooptafels kunnen geweigerd worden als er reeds genoeg aanbod is. Als dat het geval is ontvangt de aanvrager binnen een week na inschrijving bericht dat deze op de wachtlijst geplaatst is.

Bureau View kan zonder opgave van reden(en) een inschrijving weigeren.

Annuleringen en wijzigingen kunt u op de website zelf doorgeven door in te loggen in uw account.

Indien de deelnemer na bevestiging van inschrijving besluit om niet aanwezig te zijn op de beursdag(en) en dit voor of op de dinsdag voor de eerste beursdag zichtbaar aangeeft in zijn/haar account, dan hoeven er geen administratiekosten te worden betaald.

Annuleert u na de dinsdag voor de eerste beursdag, dan is de helft van de standhuur verschuldigd.

Indien u zonder annulering niet op de beurs komt, dan is de gehele standhuur verschuldigd.

In veel locaties is het verboden huisdieren mee te nemen.

Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.

Bureau View heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen.

Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursuren aanwezig te zijn, dus op zaterdag van 12.00-17.30 en zondag van 11-17.30 uur. U kunt beide dagen vanaf 9.30 uur opbouwen.

Indien u 30 min. voor aanvang van de beurs niet aanwezig bent, dient u dit te melden via 06-49913443 om uw plaats te behouden.

Bureau View kan besluiten een beursdag eerder te beëindigen. Alleen dan is het toegestaan de beurs eerder te verlaten.

Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Bureau View aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet 's nachts. U dient uw goederen voldoende te verzekeren.

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.

Betaling van uw tafel kan minimaal 4 dagen voor de 1e beursdag via de I-deal link in uw account of door overmaking op ING 44 222 60 t.n.v. Bureau View v.o.f. te Voorschoten o.v.v. de beursstad of contant op de beurs.

Indien uw standhuur de vrijdag voor de beurs op onze rekening zichtbaar is, delen wij voor u een tafel in zoveel mogelijk tegemoetkomend naar uw wensen. Betaalt u contant (+ 5,- euro administratiekosten) dan dient u dit te doen op de eerste dag voor 16.00 uur.

Bureau View heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Bureau View.

 

Deel ons met vrienden


Kortingsbon

Vraag hier je kortingsbon aan.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze 2-maandelijkse nieuwsbrief met leuke aanbiedingen.

Social Media

De laatste Sieradenbeurs nieuwtjes via Twitter en Facebook.

Kralenbeurs Facebook


LifetimemediumsAddbanner